Home / About

TIINA VAINIO on työskennellyt laaja-alaisesti kuvataiteen kentällä tehden perinteisten kuvataiteen työskentelytapojen ohella mm. lavastuksia. Hänen teoksiaan on monissa merkittävissä kokoelmissa (Nykytaiteen museo KIASMA/valtio, Koneen Säätiö, Turun ja Tampereen kaupungit, Turun taidemuseo ym.). Vainio on tehnyt myös lukuisia julkisia taideteoksia ja on ollut aktiivinen sekä valtakunnallisella (TM ja STG) että paikallisella taiteilijajärjestötasolla. Vainio on koulutukseltaan kuvataiteilija, taidepedagogi ja juristi.  Hänellä on laaja kokemus yhteistyöstä erilaisten tahojen kanssa ja hän toimii mielellään kokeellisissa ja eri aloja yhdistävissä projekteissa maanrakennusurakoitsijoista tanssijoihin ja biologeista tukholmalaiseen kirjontapiiriin.

Tulossa: Galleria Bronda, 2022, yksityisnäyttely / Upcoming: Solo exhibition Gallery Bronda, Helsinki 2022

Professori emerita Pirkko Moisalan muotokuvan paljastus Helsingin Yliopistolla
Portrait of Professor emerita Pirkko Moisala in Helsinki University, 2020
Tilaustyö Viinamäen päiväkotiin Turkuun, 2020, osa 13-osaisesta teossarjasta / Public work in Day Care Center, Turku
Yksityisnäyttely Auran Galleriassa Turussa 2020 / Solo exhibition in Gallery Aura, Turku
Sielunmessu pölynimurille, tanssi, kuoro, pölynimurit, konsepti ja koreografia Sandrina Lindgren, musiikki Antti Tolvi, 2019, Vainio kuoron jäsenenä, kuva Jarkko Forsman / Choir member in performance with vacuum cleaners and dancers
Merisiskot-ryhmän näyttely Vaasan Taidehallissa 2019, Vainion teos käsitti kevythypnoosissa vaasalaisilta männyiltä saatuja viestejä/ Seasister artistst group in Vaasa Art Hall
Turku Food & Art -festivaali, 2019, ravintola Tårgetin valmistama annos, jonka lähtökohtana Tiina Vainion posliinimaalaukset / Turku Food & Art Festival: This food portion was based on Tiina Vainio`s artwork.

Merisiskot-ryhmä, matka Kaliningradiin yhteistyöprojektia suunnittelemaan paikallisten taiteilijoiden kanssa, 2019
Seasisters-group, journey to Kaliningrad to plan co-operation with local artists

http://www.instagram.com/vainiotiina/